Skip to content

Influencing production practices

Influencing production practices är ett delprojekt inom The European Clothing Action Plan (ECAP). Delprojektets mål är att genom Europeiska varumärken och detaljhandlare påverka leverantörskedjorna för att minska avfallet under framtagningen av produkten, i fasen innan den når konsumenten. Resultatet förväntas vara värdefull användning av materialspill, genom re-make och återvinning.

ECAP var ett projekt (2015-2019) med syfte att minska klädavfall i hela Europa genom en cirkulär ekonomi.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna