Skip to content

How Your T-Shirt Can Make a Difference

Visste du att t-shirten som du bär har stor inverkan på planeten? Att producera den tar 2 700 liter vatten, plus massa energi för att få den från bomullsfälten till din garderob. Men den största miljöpåverkan har din T-shirt i användarfasen. Denna film ger en kort inblick i miljöaspekter både under framtagning och användning.

National Geographic förmedlar vetenskap, utforskning och äventyr. Genom sina forskare, fotografer, journalister och filmskapare i världsklass tar Nat Geo dig närmare berättelsernas kärna.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna