Skip to content

Hållbart såklart

Genom filmer och lektionsplaningar inom Hållbart såklart, förmedlas vad man kan göra för att få koll på sina pengar och bli en medveten konsument. Dessutom behandlas ämnen så som shoppa smart, ta hand om vår planet, ät miljövänligt, håll koll på pengarna och klaga när du inte är nöjd med ett köp. Materialet består av sex fristående filmavsnitt, 24 färdiga lektioner och sex digitala quiz om hållbar konsumtion, konsumenträttigheter och privatekonomi för undervisning i hem- och konsumentkunskap. Målgruppen är elever i årskurs 7-9, men kan med fördel användas i andra årskurser.

Konsumentverket håller koll på dagens och framtidens konsumentvardag. De bidrar till både medveten konsumtion och en säkrare marknad där både konsumenter och företag vet vad som gäller.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna