Skip to content

Hållbar utveckling inom textil/mode

Hållbar utveckling inom textil/mode är en distanskurs under ca 8 veckor på halvtid. Kursen ger dig grunderna och förståelsen för hållbar utveckling inom ett textil- och modeföretag idag. Textil- och modebranschen är i en strukturomvandling och för att utvecklas i rätt riktning ligger fokus på nya affärsmodeller och inre och yttre hållbarhetskrav. Varje företag i branschen måste driva ett systematiskt hållbarhetsarbete där alla roller i organisationen behöver ha grundläggande kunskaper kring vad hållbarhet innebär.

Nordiska textilakademin har sin bas i Textile Fashion Center i Borås, ett kreativt centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet, främst inom textil men även inom andra områden.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna