Skip to content

Guidance for fashion companies on design for recycling

Rapporten är främst avsedd att ge vägledning om 1) möjligheter att använda återvunna material i nya produkter, samt 2) att säkerställa att modeprodukter designas för återvinning när de är förbrukade. Rapporten tar även upp materialblandningar som bör definieras för att möjliggöra återvinning och samtidigt beakta aspekter så som komfort- och användning. Rapporten tar även upp hur man säkerställer efterlevnad av lagar, maximerar miljövinsterna, optimerar omfattningen och platser för insamling, sortering och återvinning.

Mistra Future Fashion (2011-2019) bedrev forskning för ett systemskifte i modebranschen – via cirkulära processer och nya tankesätt.

Vill du läsa den mer omfattande rapporten kan du googla på ”White paper on textile recycling”.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna