Skip to content

GOTS Simple Show Clip

En animerad film som kortfattat och förenklat beskriver vad en GOTS certifiering innebär.

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en standard som inkluderar oberoende kontroll av organiska fibrer, inkluderande ekologiska och sociala aspekter genom hela den textila värdekedjan. Syftet med standarden är att definiera krav som säkerställer organisk status för textilier, från råvaruskörd genom miljömässig och socialt ansvarsfull tillverkning till märkning av den textila produkten.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna