Skip to content

Fostering sustainable clothing via social marketing tools

Inom denna rapport presenteras olika strategier och verktyg för att stödja en beteendeförändring när det kommer till konsumtion. Verktygens och strategiernas potentiella effekter inom olika områden presenteras genom fakta och exempel inom fem konsumentrelaterade utmaningar: främja miljövänliga kläder, stödja konsumenter i ́användning av alternativa affärsmodeller, förlänga användningen, optimera användarfasens påverkan på kläder, samt öka återvinningsgraden.

Mistra Future Fashion (2011-2019) bedrev forskning för ett systemskifte i modebranschen – via cirkulära processer och nya tankesätt.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna