Skip to content

Förebygg avfall

Avfall är ett angeläget och aktuellt samhällsproblem. Här presenteras en idékatalog för natur-/teknikundervisning med syftet är att öka medvetenheten om avfallsförebyggande och handlingsmöjligheter generellt. Fyra teman presentera: Förebyggande av avfall, Kläder, Mat och Elektronik. Materialet innehåller förutom bakgrundsinformation även undervisningsaktiviteter med tillhörande syfte, tidsåtgång, bakgrund, lärarhandledning.

Med fokus på textil och mode finns förutom en övergripande text, två aktiviteter som tar upp Hur en T-shirt tillverkas? samt Hur förlängs livslängden på kläder? Materialet vänder sig främst till årskurserna 4-9.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan, med en vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna