Skip to content

Environmental assessment of Swedish clothing consumption

Rapporten förmedlar den nuvarande miljöpåverkan av svensk klädkonsumtion. Genom användning av livscykelanalys(LCA) utvärderas miljöpåverkan av sex plagg: T-shirt, jeans, klänning, jacka, strumpor samt sjukhusuniform. Indikatorerna för klimatpåverkan som användes var, koldioxidutsläpp, energianvändning, vattenbrist, markanvändningens påverkan på jordkvalitet, ekotoxicitet i dricksvatten och människors toxicitet. Miljöpåverkan av dessa sex plagg skalades upp för att spegla svensk klädkonsumtionen under ett år. Rapporten kan även ses som en transparent källa för lagerinformation och ett stort antal textilprocesser.

Mistra Future Fashion (2011-2019) bedrev forskning för ett systemskifte i modebranschen – via cirkulära processer och nya tankesätt.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna