Skip to content

Engaging European consumers

Engaging European consumers är ett delprojekt inom The European Clothing Action Plan (ECAP). Delprojektets mål är att påverka konsumenternas köp, skötsel / reparation och återvinning av kläder för att förlänga klädernas livslängd och undvika att kläder bränns eller slängs. Resultatet ger material och indikationer för hur konsumenterna skall engageras.

ECAP var ett projekt (2015-2019) med syfte att minska klädavfall i hela Europa genom en cirkulär ekonomi.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna