Skip to content

Energifallet

Följ T-shirten, är ett undervisningsmaterial för 7-9 som kan användas inom flera av grundskolans ämnen. Inom materialet presenteras syfte, genomförande, aktiviteter, en kortare film samt fördjupningsmaterial.
Energifallet är Naturskyddsföreningens kostnadsfria läromedel om hållbar utveckling generellt.

Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd och miljövård. De är med och påverkar beslut kring miljöfrågor, som till exempel miljölagstiftning och att det finns miljömärkning av varor och tjänster.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna