Skip to content

Ellen Macarthur Foundation

Ellen MacArthur Foundation arbetar med företag, regeringar och akademin för att bygga en struktur för en ekonomi som i sin design restaurerar och återskapar. Målsättningen är att skynda på övergången till en cirkulär ekonomi med principen att eliminera avfall och föroreningar, behålla produkter och material i användning samt regenerera naturliga system.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna