Skip to content

Driving circular fashion and textiles

Resultatet från projektet The European Clothing Action Plan (ECAP) visade att det finns en stor potential att minska kläders miljöpåverkan i Europa. Strategierna för att nå resultatet omfattade hållbar design, produktion, konsumtion, offentlig upphandling, insamling, återvinning och upparbetning. Projektet fokuserade på klädförsörjningskedjan och identifierade flera åtgärdsområden för både företag och konsumenter.

ECAP var ett projekt (2015-2019) med syfte att minska klädavfall i hela Europa genom en cirkulär ekonomi.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna