Skip to content

Detoxing the Fashion Industry, for dummies

Detoxing the fashion ger en överblick av hur kemikalier används inom den textila värdekedjan. Boken behandlar varför kemikalier inte kan klassas som bra eller dåliga, kunskap om ingredienser, tillverkning av textilier. Alla områden ur ett kemikalieperspektiv och hur modeindustrin kan avgiftas.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna