Skip to content

Design for Longevity – Guidance on increasing the active life of clothing

Design for Longevity är en rapport innehållande tips till att designa kläder för ett längre liv. Rapporten visar även att genom att förlänga ett plaggs liv med några månader sker en stor positiv inverkan på resursanvändning och mängden sopor. Innehållet är mycket intressant men statistik och siffror skall ses utifrån dess datum (2013).

Design for longevity är en del av Sustainable Clothing Action Plan (SCAP), som samordnas av WRAP, en ideell organisation som får statligt stöd över hela Storbritannien. WRAP samarbetar med regeringar, företag och övriga samhället för att leverera praktiska lösningar som påskyndar övergången till en hållbar och resurseffektiv ekonomi.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna