Skip to content

Communications Cards

Mistra Future Fashion (2011-2019) bedrev forskning för ett systemskifte i modebranschen – via cirkulära processer och nya tankesätt. Efter åtta års forskning har dessa kommunikationskort tagits fram och är ett verktyg som med fördel kan skrivas ut, lamineras och användas som en påminnelse i det dagliga arbetet. De områden som korten representerar är: design för cirkularitet, textilfibrers påverkan, produktionens påverkan, användaren, alternativa affärsmodeller, riktlinjer, ”end of life”, gemensamma krafter.

Vill du läsa mer om de åtta områdena kan du göra det i rapporten ”The outlook report 2011-2019”.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna