Skip to content

Learning Resources

Common Objective har två delar, en för utbildning/informationsmaterial och en för nätverkande mellan företag. Informationsmaterialet täcker många områden så som material, värdekedjor, produktion, innovation etc. Nätverket är uppbyggd av konsulter, tillverkare och märken (brands).

Common Objekt (CO) är ett nätverk inom modebranschen med syfte att matcha medlemmarna med kontakter och resurser för att lyckas på det mest hållbara sättet.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna