Skip to content

Clothing Knowledge Hub

WRAP samordnar Sustainable Clothing Action Plan (SCAP) som i sin tur tillhandahåller plattformen the Clothing knowledge hub. Plattformen är ett verktyg för att öka medvetenheten om de olika initiativ, processer och tekniker som företag och organisationer kan använda för att minska deras miljöpåverkan. Du kan utforska informationen baserad på stegen inom en textil cirkulär värdekedjan eller via påverkansfaktorer (koldioxid, vatten och avfall). Informationen skriven på ett övergripande och tillgängligt sätt och du får snabbt en god överblick av olika aspekter på hållbar utveckling inom textil.

WRAP samarbetar med regeringar, företag och övriga samhället för att leverera praktiska lösningar som påskyndar övergången till en hållbar och resurseffektiv ekonomi.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna