Skip to content

Circular Design Kit

Circular Design Kit förmedlar hur man designar för cirkuläritet inom mode, detta ur både material- och livslängsperspektiv. Materialet presenterar 20 strategier, lösningar och produktinformation och är ett utdrag ur Circular Design Software. Materialet finns i både digital och tryckt form.

Circular fashion är en internationell, tyskbaserad, byrå som skapar produkt- och systeminnovation för en cirkulär ekonomi inom textil och mode.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna