Skip to content

CEO Agenda

Global Fashion Agenda (GFA) presenterar varje år en hållbarhetsagenda för modeindustrin. Det finns utmaningar inom två kategorier, förändring för omedelbar implementering samt förändring för fundamental förändring. Till dessa presenteras olika toolboxes; Circular design, Garment collection, Resale och Textile recycling. Varje toolbox är strukturerad i olika sektioner så som fakta, inspiration, strategi, genomförande, kommunikation, utvärdering samt målsättning. Inom flera av sektionerna presenteras lärandemål vilket även gör materialet enkelt att implementera i undervisning. Materialet vänder sig främst till högre textila utbildningar.

GFA är en ideell organisation och ett branschsamarbete inom hållbart mode med uppdrag att mobilisera och vägleda branschen att vidta djärva och brådskande åtgärder för hållbar utveckling.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna