Skip to content

BioLyftet

BioLyftet är en utbildning för att höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material. Efter utbildningen ska företaget ha en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

BioInnovation finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. Målet är att öka innovationstakten genom att koppla ihop idéer, aktörer och kapital för att åstadkomma konkurrenskraftiga och biobaserade material, produkter och tjänster.

Språk: Svenska
Plats: Digital / Ambulerande

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna