Skip to content

Produktion och transporter

TextKunskapsmaterialBra exempelFilmerLänkar för att läsa mer
Dokumentation av värdekedjan

Ref till fråga: 60, 61
För att förstå riskerna i värdekedjan behöver du först förstå hur värdekedjan ser ut. Så steg 1 är att kartlägga din värdekedja i alla led. Det gör du genom att dokumentera namn, adress, område och produktionsland för respektive fabrik, transportör och råvaruleverantör.Risk In Supply Chain (RISC – TF) – Textile & Fashion 2030 Transparens på produktnivå


Transporter

Ref till fråga: 60, 61
Även transporter i värdekedjan behöver kartläggas.Risk In Supply Chain (RISC – TF) – Textile & Fashion 2030Transporter
Identifiering av miljömässiga och sociala risker

Ref till fråga: 62, 63
När du har kartlagt din värdekedja behöver du förstå riskerna i värdekedjan. När det gäller globala värdekedjor för textil är riskerna framförallt kopplade till sociala risker, vatten och kemikalie användning, klimatpåverkande utsläpp och påverkan på biologisk mångfald. Med hjälp av RISC TF (Risks in the supply chain, Textile & Fashion 2030) kan du kartlägga var dina risker är störst och därmed prioritera ditt arbete.Risk In Supply Chain (RISC – TF) – Textile & Fashion 2030Textila värdekedjor del 1

Textila värdekedjor del 2

Risker i leverantörsledet
Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain – A Global Roadmap

(Se även länkar i stödmaterialet för riskverktyget)
Kartläggning av nuläge

Ref till fråga: 64-68
När du har kartlagt din värdekedja och identifierat dina risker startar arbetet med att samla in information för att förstå ditt nuläge för de olika sakområdena.Risk In Supply Chain (RISC – TF) – Textile & Fashion 2030Environmental Footprint Methods
Kravsättning, ml och plan för reduceringar

Ref till fråga: 69-73
När du förstår ditt nuläge är nästa steg att se över kravsättning och sätta mål och en plan för reduceringar.Risk In Supply Chain (RISC – TF) – Textile & Fashion 2030
Kontinuerlig uppföljning

Ref till fråga: 74-78
När mål och plan för reduceringar är satt bör en systematisk och regelbunden uppföljning ske för att säkra en ständing förbättring.Risk In Supply Chain (RISC – TF) – Textile & Fashion 2030