Skip to content

Partners & Samarbeten

Textile & Fashion 2030

Sveriges regering har gett Högskolan i Borås uppdraget att etablera och leda Textile & Fashion 2030 – den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier.

Hosted by

Det femåriga uppdraget drivs av Smart Textiles i samarbete med Textilhögskolan.

Core Partners

Plattformens huvudpartners är Swedish Fashion Council, RISE Research Institutes of Sweden, TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag samt Svensk Handel.

Anslutna företag som arbetar med Framstegsmodellen

Över 150 företag är anslutna till plattformen, varav vi har ett fördjupat samarbete med ett antal av dessa som aktivt arbetar med vår framstegsmodell.


Företag och organisationer i kunskapsgrupperna

Textile & Fashion 2030 arbetar inom tre kunskapsområden för att bidra till kompetensutveckling och utbildning av plattformens intressenter. I arbetet finns representanter från en rad organisationer.
Läs mer om Kunskapsgrupperna här.

Beckmans
IVL
KEMI
Konsumentverket
Lunds Universitet
Naturvårdsverket
Peak 63
RISE
Science Park Borås
SIS

SIWI
Sthlm Resilience Centre
Stockholms Universitet
STICA
Swedish Fashion Association
Svensk Handel
TEKO
Textilhögskolan
Wargön Innovation
Återvinningsindustrierna

Övriga samarbetspartners

Utöver ovan nämnda samarbetspartners består plattfromens nätverk av en en rad andra aktörer och organisationer, så som:

SAC
Textile Fashion Center
Stockholm Fashion District
Borås INK
Marketplace Borås