Skip to content

Workshop: Lin i Fokus

Välkommen på seminariet ”Lin i Fokus” kl. 13-17 den 26 april på Textile Fashion Center. Lär dig mer om lin som material, lyssna till spännande talare och följ med på en rundtur i Textile Fashion Center. Anmäl dig senast 15 april.

Seminariet har fokus på kunskapsutbyte och att etablera nätverk för kommande process i projektet Kunskapsnod för lokala biobaserade fiberråvaror.

I Sverige idag är användandet av lokala råmaterial för textiltillverkning ganska begränsad. I projektet vill vi undersöka vilka råvaror som har potential att på ett resurseffektivt och ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt kunna bidra till en innovativ lokal värdekedja. En kunskapsnod för textil innovation i en cirkulär ekonomi baserad på ansvarsfull resursanvändning av lokal råvara.

Projektet drivs av Science Park Borås och Högskolan i Borås i samarbete med Föreningen Internationellt Vävcenter i Rydal. Västra Götalandsregionen står som finansiärer för projektet.

Talare:

  • Hanna Bruce, ägare av Växbo lin i Hälsingland sedan 2006. Tillsammans med sin man Jacob förvaltar och utvecklar de vidare ett textilt kulturarv. 
  • Mohammad El-Khalifeh, forskare vid NordGen i Alnarp, de nordiska ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter för genetiska resurser.
  • Elin Johnsson, Miljöstrategiska avdelningen Borås, tidigare verksam inom RISE. Hemslöjdens linstipendiat för sitt intresse för nya innovativa lösningar för svensk linframställning.
  • Maria Claesson, Länshemslöjdskonsulent VGR 1 kvm lin
  • Helena Andersson, Lingruppen i Strömmared
  • Mats Johansson, Högskolan i Borås
  • Birgitta Nilsson, Miljöenheten VGR

Dagen avslutas med rundvandring i Textile Fashion Center för de som önskar kl. 17 (ca 1 h).

Fika

Vi bjuder på fika under pausen. Vänligen ange eventuella allergier eller kostavvikelser i din anmälan till eventet.

Anmälan

Lin i Fokus är ett fysiskt event som hålls på plats i Textile Fashion Center, Borås. Anmäl dig här.


Du måste godkänna