Skip to content

Textile Challenge 8 – Transparency & Traceability

Välkommen till nästa Textile Challenge den 25 oktober kl. 9-12:00 på temat ”Transparency & Traceability”. Lyssna till spännande talare från bland andra Circular Fashion, RISE, Svensk Handel och öka kunskapen kring hur man kan arbeta med transparens och spårbarhet genom en avslutande workshop kl.13-16:00.
Anmäl dig senast 21 oktober!

Konferensen lyfter fram möjligheter för textil- och modeföretag att arbeta med transparens och spårbarhet i sin värdekedja för att göra mer hållbara val.

Ni får veta:
• hur företag måste arbeta med transparens och spårbarhet för att följa kommande lagar och policys
• vilka möjligheter det finns att använda transparens och spårbarhet för att skapa konkurrensfördelar
• vad vi behöver tänka på/ göra för att skapa förändring på systemnivå.

Det kommer också finnas möjlighet att delta i en workshop efter det ord kring hur olika verktyg såsom PLM-system kan användas som utgångspunkt för arbete med transparens och spårbarhet.

Program

09:00   Välkomna,  Lisa Schwarz Bour, RISE
09:05   Inledning, Magnus Nikkarinen, Svensk Handel
09:20   BLOCK 1 – BEHOV AV DATA
09:25   Product passports and sustainable product initative,
Lisa Schwarz Bour, RISE
09:40   Områdesanalys transparens, Joel Svedlund, Peak 63 Outdoor Lab
09:55   Challenges with transperancy and traceability,
             Jeremy Lardeau, Sustainable Apparel Coalition

10:10   Pausfika + frågestund
10:30   BLOCK 2 – HITTA DATA
10:45   Radical transparency, Bilal Bhatti, PaperTale
11:00   The Traceability Playbook, Hannes Lindfred, TrustTrace
11:15   Ongoing European traceability initiatives, Diana Baumgärtel, circular.fashion
11:30   Frågestund
11:35   BLOCK 3 – HANTERING AV DATA I DAGLIG VERKSAMHET
11:40   PLM-system för transparens och spårbarhet, Delogue
11:45   Follow the footprint, Maria Münther, IceBug
12:00   Frågestund + summering
LUNCH
13:00   BLOCK 4 – WORKSHOP
16:00   Avslut

Talare:

Lisa Schwarz Bour, RISE
Magnus Nikkarinen, Svensk Handel
Joel Svedlund, Peak 63 Outdoor Lab
Jeremy Lardeau, Sustainable Apparel Coalition
Carolina van Loenen, Sustainable Apparel Coalition
Bilal Bhatti, Papertale
Hannes Lindfred, TrusTrace
Claudia Szerakowski, Circular Fashion
Maria Münther, IceBug

Plats

Textile Challenge – Transparency & Traceability är ett hybridevent som kommer att livestreamas från DO-tank Center, Science Park Borås. Du kan välja mellan att delta på plats eller digitalt via Zoom. Ska du delta på eftermiddagens workshop så behöver du närvara på plats. OBS! Begränsat antal platser i DO-tank Center. Vänligen ange hur du vill delta i din anmälan.

Vi bjuder på lunch för deltagarna på plats i DO-tank Center! Vänligen ange eventuella allergier/kostavvikelser i din anmälan till eventet.


Du måste godkänna