Skip to content

SAVE THE DATE: Textile Challenge – Hållbarhetskommunikation

SAVE THE DATE

Välkommen till nästa Textile Challenge under Borås Textile Days den 14 november med fokus på hållbarhetskommunikation inom textilbranschen. 

På detta seminarium utforskar vi möjligheter och utmaningar när det gäller hållbarhetskommunikation. VAD får man som företag kommunicera i sin marknadsföring och HUR kommunicerar man på ett sätt som kunderna kan relatera till?

I dagens värld, där hållbarhet har blivit en central fråga för textilbranschen, är det av största vikt för företagen att kunna kommunicera sitt engagemang på ett ärligt och trovärdigt sätt.

Att undvika ”greenwashing,” där företag överdriver eller felaktigt påstår sig vara mer hållbara än de egentligen är, är avgörande för att bygga förtroende hos konsumenter och intressenter. Samtidigt är det viktigt att undvika ”green hush,” där rädsla för avslöjanden leder till tystnad om hållbarhetsåtgärder. I denna komplexa miljö spelar marknadsföringslagen (MFL) och EU:s Green Claims Directive en betydande roll i styrningen av hållbarhetskommunikationen.

Program kommer inom kort

När: 14 november kl 13.00 -16.00
Var: DO-tank Center

Anmäl dig här!

Textile Challenge – Hållbarhetskommunikation är en del av Borås Textile Days!


Du måste godkänna