Skip to content

Textile Challenge – Hållbarhetskommunikation

Välkommen till nästa Textile Challenge under Borås Textile Days den 14 november kl. 13 – 16:00 med fokus på hållbarhetskommunikation inom textilbranschen. 

Med hjälp av experter och representanter från branschen utforskas möjligheter och utmaningar när det gäller hållbarhetskommunikation. Vad får man som företag kommunicera i sin marknadsföring och hur kommunicerar man på ett sätt som kunderna kan relatera till?

I dag måste företag kunna kommunicera sitt hållbarhetsengagemang ärligt och pålitligt. Att undvika ”greenwashing” är avgörande för att bygga förtroende hos konsumenter och intressenter, samtidigt som det är viktigt att undvika ”green hush”, där rädsla för avslöjanden leder till tystnad. I denna komplexa miljö spelar marknadsföringslagen (MFL) och EU:s Green Claims Directive en betydande roll i styrningen av hållbarhetskommunikationen.

Missa inte chansen att lyssna till branschens framstående experter som kommer dela med sig av insikter och bästa praxis för att skapa en stark och trovärdig hållbarhetsprofil.

Säkra din plats – helt kostnadsfritt – här!

Program

13:00 Introduktion

Moderator:

 • Jonas Larsson, Textilhögskolan

13:05 BLOCK 1: Omvärldsanalys, lagkrav och policys
Vem har egentligen ansvar för hur vi konsumerar och vilken påverkan har marknadsföring? I detta block utforskas och diskuteras förutsättningar som omger hållbar konsumtion, ansvarsfördelningen för vårt konsumtionsbeteende, den verkliga påverkan av marknadsföring, lagstiftning, samt hur politik och företag ser på de nya lagkraven.

Talare:

 • Birgitta Losman, Science Park Borås / Högskolan i Borås
 • Tonje Drevland, Forbrukertilsynet (Norska Konsumentverket)
 • TBA
 • Sophia Engström, RISE

14:00 PAUS

14:15 BLOCK 2: Inspirationskällor och framstående exempel
Vad finns det att vinna och förlora på marknadsföring kopplat till hållbarhet? I detta block analyseras för- och nackdelar med strategier och får ta del av framstående exempel från branschen och hur företag resonerar när det kommer till begreppen ”greenwash” och green hush”.

Talare:

 • Anna Högberg, Mission Anew
 • Karin Lund, Kappahl
 • August Bard Bringéus, ASKET

15:05 BLOCK 3: Verktyg för effektiv hållbarhetskommunikation
I det avslutande blocket fördjupas diskussionen om effektiv kommunikation kopplat till hållbarhet, tillgängliga riktlinjer och verktyg, samt hur andelen hållbar konsumtion kan ökas.

Talare:

 • TBA
 • Celinda Palm, Stockholm Resilience Centre
 • Ana Kristiansson, Desinder

16:00 Avslut

När: 14 november kl 13.00 -16.00
Var: DO-tank Center


Du måste godkänna