Skip to content

Så leder du framtidens textil- och modebransch – Kartläggning och riskbedömning av din värdekedja

Nu har du och ditt företag möjlighet att ta kontroll över er hållbarhetsstrategi och samtidigt få ökad kunskap om era värdekedjor och deras inbyggda risker. Genom inspiration, kunskapsutbyte och vägledning hjälper re:skills dig att göra aktiva och medvetna val för att möta klimatutmaningarna och de tuffa lagkraven på transparens. 

re:skills Textile & Fashion har samlat några av landets främsta experter inom aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor kopplat till lagkrav. Vi erbjuder därför kostnadsfria workshops, både digitala och fysiska, där du har chansen att testa på och lära dig en rad olika tekniker och strategier för att utvecklas i din roll!


Dagens textila värdekedjor är ofta komplexa, globala och har en avsaknad av transparens. Kommande lagkrav kommer dock att ställa högre krav på alla aktörer. Hur myckt kunskap har ni om era värdekedjor och deras inbygda risker?

Utifrån verktyget Risk in Supply Chain, Textile & Fashion (RISC-TF) visar vi i workshopen hur ni kan kartlägga era värdekedjor och jobba med reducering av era risker.

Utbildare: Anett Aldman, Textile & Fashion 2030, Weronika Rehnby, textil- och hållbarhetskonsult Rehnby Konsult AB

29 november
10:00 – 16:00

DO-tank Center, Borås
Sista anmälningsdag 23 november


Du måste godkänna