Skip to content

Marknadsdialog – Cirkulära arbetskläder, så får vi det att hända tillsammans!

Välkommen att delta i en marknadsdialog kring cirkulära arbetskläder. Marknadsdialogen arrangeras av Science Park Borås och projekten Cirkulär kommunTextile & Fashion 2030 och CircularHub i samarbete med Göteborgs Stad. Vi vill samla aktörer från arbetsklädesbranschen och offentlig verksamhet för att undersöka hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för en cirkulär omställning inom arbetskläder. 

Syftet är att stimulera och underlätta en cirkulär omställning av arbetskläder, med offentlig upphandling och gränsöverskridande dialog som verktyg.

Datum: 21 september
Tid: 9:00 – 12.00

Var: Digitalt via Zoom. Anmäl dig här.

Målgrupp: 

  • Kommuner och andra offentliga verksamheter i Västsverige – exempelvis upphandlare, miljöstrateger, inköpsfunktioner
  • Aktörer inom arbetskläder 

Önskat resultat: 

  • Skapa en gemensam målbild för cirkulära arbetskläder. Vart vill vi befinna oss år 2030?
  • Få en förståelse för marknadens mognad och vilka krav det går att ställa redan idag?
  • Vilka hinder behöver vi undanröja för att nå målbilden?

Webbinariet kommer att inledas med en kort seminariedel och därefter genomför vi en workshop i mindre grupper. 

ANMÄL DIG HÄR. Sista anmälningsdag 16/9.Om du har frågor, kontakta Josefine Persson, projektledare Cirkulär kommun, josefine.persson@hb.se eller Anett Aldman, projektledare Textile & Fashion 2030, anett.aldman@hb.se


Du måste godkänna