Skip to content

Hållbart Näringsliv – Agenda 2030

Med åtta år till deadline finns det mycket kvar att göra för att uppnå FN:s mål Agenda 2030. Den 3 juni ägnar vi en timma till att djupdyka i ämnet. Vart står vi idag och vad kan ditt företag göra för att bidra till att uppnå målen? Lotta Amsén förklarar hur du kan tänka kring huvudmål och delmål, för att ditt hållbarhetsarbete ska bli konkret och strategiskt.

Vi gästas av ett bolag som berättar hur de resonerat kring Agenda 2030, vart de var när de påbörjade sitt hållbarhetsarbete och hur de idag arbetar med
uppföljning av mätbara mål och hållbarhet som en integrerad del av deras
verksamhet.

3 juni kl 9:00-10:00

Anmäl dig här

HÅLLBART NÄRINGSLIV arrangeras av Science Park Borås och Borås INK i
samarbete med Textile & Fashion 2030, Circular Hub, TEX! Marketplace Borås, IUC Sjuhärad, Miljöbron, Connect Sverige, Drivhuset, Almi, Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.


Du måste godkänna