Skip to content

En hög-automatiserad mikrofabrik – sy kläder i Sverige, går det?

Hur kan vi öka andelen närproducerade kläder och minska överproduktion? Varmt välkomna på dryck, tilltugg och demonstration av morgondagens textilfabrik! 

Tillsammans med Eton Systems har projekten Mikrofabriker och Circular Movement byggt en demonstrator av en hög-automatiserad mikrofabrik för remake och hållbar textilproduktion. Vi kommer att berätta om vår syn på närproducerade kläder och textil- och modeindustrins framtid, samt visa på olika sätt att skapa en konkurrenskraftig svenskt textilproduktion. Allt för att minska miljöpåverkan, skapa bättre och mer hållbara produkter samt öka transparens i den textila värdekedjan. 

Läs mer och anmäl dig här!

Projektet Mikrofabriker undersöker om det med hjälp av automation, det vill säga robotik, digitalisering och annan teknologi, går att skapa lönsam och småskalig textil produktion i Sverige. Projektet drivs av Science Park Borås och Automation Region och är finansierat av Tillväxtverket, Vinnova, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan i Borås och ACG Nyström.

CircularMovement initierades av Science Park Borås och Wargön Innovation. Genom Circular Movement ska små och medelstora företag få hjälp att starta sin omställningsprocess genom tillgång till ny teknik. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen, TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag och Högskolan i Borås.


Du måste godkänna