Skip to content

Digitalt informationsmöte: Hållbart textilsystem – en förstudie för innovativa systemdemonstratorer

Science Park Borås och Vinnova bjuder in till ett andra informationsmöte för projektet ”Hållbart textilsystem – en förstudie för innovativa systemdemonstratorer”. 

Textilindustrin är i behov av konkreta lösningar för att kunna ställa om till en hållbar framtid. EU:s nya textilstrategi ställer höga krav på återvinning och cirkularitet, inte bara av enskilda aktörer utan även på systemnivå.

”Hållbart textilsystem – en förstudie för innovativa systemdemonstratorer” är ett projekt med syftet att designa så kallade systemdemonstratorer, modeller för konkreta tekniska och affärsmässiga lösningar som ska kunna appliceras i stor skala och på så sätt verka systemförändrande. Processen sedan förra mötet har lett fram till ett antal föreslagna koncept för systemdemonstratorer som vi vill presentera och som utgår från en mission, hävstänger och önskade effekter för ett hållbart textilsystem.

Projektet finansieras av Vinnova och drivs av Science Park Borås i samverkan med Textilhögskolan, RISE, Antrop och ett stort antal svenska aktörer inom textilindustrin. Läs mer här!

Informationsmötet är öppet för alla som är intresserade och sker digitalt över Zoom den 17 maj kl 12:15-13:00, där projektets status kommer att presenteras närmare följt av en allmän frågestund.

Kontaktpersoner: 

Anmäl dig här!


Du måste godkänna