Skip to content

Digital cirkulär mässa arbetskläder

Den 17 november kl. 9-12 bjuder Cirkulär kommun in till en digital cirkulär mässa där företag och offentliga aktörer ges möjlighet att mötas och pitcha sina cirkulära erbjudanden/lösningar eller utmaningar kopplade till arbetskläder. Exempel på lösningar kan vara cirkulär design, reparation, delning, återbruk, remake, refresh etc.

På marknaden dyker fler och fler produkter och verktyg upp som kan skapa möjligheter och underlätta arbetet med att skapa cirkulära flöden. Den här cirkulära mässan ger möjlighet att se vilka lösningar som finns på marknaden idag och företag kan på ett effektivt sätt nå ut till potentiella kunder med sitt budskap.

Vi vill skapa en dialog mellan företag och offentlig verksamhet för att undersöka hur vi kan överbrygga de utmaningar som finns och tillsammans skapa cirkulära lösningar.

Inom initiativet Klimat 2030 och kommunernas klimatlöfte finns ett löfte om att kommunen ska möjliggöra cirkulära arbetskläder. Den cirkulära mässan ger kommunerna en möjlighet att få en snabb överblick över de cirkulära produkter och tjänster som finns, alternativt efterfråga lösningar till de utmaningar man står inför.

Har du en produkt/tjänst/lösning som du vill pitcha under mässan? Anmäl ditt intresse här senast den 7 oktober. 

Under mässan får varje aktör 5 minuter att digitalt berätta om sin cirkulär lösning eller utmaning. Efteråt ges möjlighet att ställa frågor och diskutera i mindre grupper.

Den digitala cirkulära mässan arrangeras av Science Park Borås, Cirkulär kommun, Textile & Fashion 2030 och Klimat 2030.


Du måste godkänna