Skip to content

Den ideala textilfabriken workshop

Välkommen till workshopen Den ideala textilfabriken!

Vi kommer att visualisera en ideal textilindustri, ta reda på var vi befinner oss i förhållande till den och hur vi tar oss till ett framtida idealt läge. Här möts ind-tech, d.v.s. automation- och robotindustrin, och textilindustrin för att konceptualisera den ideala textilfabriken.

Under en heldag utforskar vi olika framtidsscenarion för en hållbar, lokal textilindustri där automation och robotisering är centralt.

Då antalet platser är begränsade så ber vi dig att ansöka om att delta i workshopen. Efter att registreringen stängt den 18/4 så återkommer vi med besked om medverkan.

Ansök om din medverkan här.


Du måste godkänna