Skip to content

Den hållbara konsumentens dag

Varje år den 27 november uppmärksammas aktörer som särskilt utmärkt sig inom hållbar konsumtion under året. Det är Kairos Future och Science Park Borås tillsammans som inrättat utmärkelsen som en motvikt till Black Friday och den ohållbara konsumtionshetsen.

I år uppmärksammas utredarna, tillika författarna till den senaste rapporten i serien Handels miljö- och klimatpolitiska program Martin Briland Rosenström och Ola Palmgren för sin insats för miljö och konsumtion.

Rapportens unika kartläggning av handelns miljöpåverkan visar bland annat att utsläppen från svenskars konsumtion är nästan dubbelt så stora som de som sker inom Sveriges gränser, och mer än tio gånger högre än den långsiktigt hållbara nivån. Dessutom presenteras hela 48 åtgärdsförslag för att åstadkomma en hållbar handel i framtiden.

Den 27 november har du chansen att möta och höra författarna digitalt under Den hållbara konsumentens dag, live från DO-tank Center i Borås!


Agenda

13:00 – 13:15
Birgitta Losman
Hållbarhetsstrateg, Science Park Borås

13:15 – 14:00
Martin Briland Rosenström
Utredare med särskilt ansvar för miljöfrågor och doktor i ekonomi, Handels

Ola Palmgren
Utredare och politisk samordnare. Nationalekonom med bakgrund som handelsanställd och fackligt förtroendevald, Handels

14:00
AvslutDu måste godkänna