Skip to content

Big Do 1

Workshop och hackathon för inbjudna designers och visionärer

Inbjudna visionärer utvecklar nya idéer.

Visionärer inom textil- och modeindustrin bjuds in till workshop/hackathon för att under en veckas tid använda den infrastruktur som finns vid Textilhögskolan för att skapa modeller/prototyper baserat på en utmaning, vilken presenteras ett antal månader före Big Do-aktiviteten. Målsättningen är att reultaten på ett visuellt sätt ska översätta globala och nationella mål till textila produkter.

Big Do 1 anordnas den 26-30 augusti i Borås, för inbjudna designers och andra visionärer.

Kommer uppdateras med information kring deltagare.

Resultaten ställs ut i utställningsdelen Exposé, med första tillfälle planerat till 23-24 oktober i Borås.


Du måste godkänna