Skip to content

Verktyg för att kartlägga risker i värdekedjan

Riskverktyg

Dagens textila värdekedjor är ofta komplexa, globala och har en avsaknad av transparens. Kommande lagkrav kommer dock att ställa högre krav på alla aktörer vilket innebär att det är hög tid för företag att skaffa sig större kunskap om sina värdekedjor.

För att hjälpa företag att komma igång med kartläggning av värdekedjan, och förstå dess inbyggda risker, bjöd Textile & Fashion 2030 tillsammans med re:skills in till en workshop där deltagarna fick lära sig mer om hur man kan gå till väga för att kartlägga sin värdekedja. De fick samtidigt en inblick i verktyget Risk In Supply Chain, Textile & Fashion 2030 (RISC-TF).

Workshopen samlade deltagare från flera olika företag, bland annat Bubbleroom, Ludvig Svensson, Miss Mary och Taiga, med det gemensamma målet att kartlägga sina värdekedjor.

Workshopen leddes av Anett Aldman, projektledare för Textile & Fashion 2030 tillsammans med Weronika Rehnby från Rehnby konsult.

– Vi är väldigt glada att vi kunde engagera Weronika som workshopledare då hennes kunskap och långa erfarenhet är väldigt värdefull när det gäller förståelsen för den textila värdekedjan och vilka risker som finns i exempelvis färg- och beredningsprocesser, säger Anett Aldman.

Under workshopen blandades teori med praktiskt arbete och diskussioner mellan deltagarna. Deltagarna fick också inblick i hur man kan göra kartläggningen i riskverktyget för att sedan med hjälp av verktyget förstå generella risker baserat på olika processer och produktionsland. De fick även tips på hur man kan jobba för att reducera de identifierade riskerna.

– Workshopar med branschkollegor är alltid värdefullt. Vi behöver förstå mer om våra värdekedjor och deras inbyggda risker. För oss var workshopen ett sätt att få ytterligare inspiration och verktyg för arbetet, säger Marielle Krus, sustainability manager på Bubbleroom.

Om Riskverktyget

Utgivare av verktyget är Textile & Fashion 2030 och det har utvecklats av Anett Aldman, Science Park Borås, konsultföretaget Trossa och de textila experterna Weronika Rehnby, Rehnby konsult och Mats Johansson, tidigare anställd vid Science Park Borås.

RISC-TF riktar sig både till företag som saknar tidigare erfarenhet av hållbarhetsarbete och till företag som redan kommit en bit på vägen. För att identifiera var risken för negativ påverkan är som störst är det av stor vikt att utgå från ett helhetsperspektiv kopplat till värdekedjan. Som användare av RISC-TF väljer man som företag ut produkter som väl representerar produktsortimentet och kartlägger därefter hållbarhetsrisker kopplade till den produkten/produkterna i hela dess värdekedja.

Kartläggningen av hållbarhetsrisker sker inom fem sakområden: klimatpåverkan, sociala och etiska förhållanden, kemikalier, vatten samt biologisk mångfald och är baserat på internationellt erkända index för dessa områden.

Verktyget består av en Excel-fil för det praktiska arbetet och ett stödmaterial.

Verktyget har precis uppdaterats med senaste gällande index för att beräkna riskerna kopplat till sakområde och produktionsland.

Här kan du hitta det uppdaterade verktyget och stödmaterialet.

Info om re:skills

re:skills Textile & Fashion finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Science Park Borås och Högskolan i Borås i samverkan med Stiftelsen Proteko, Svensk Handel och TEKO Sveriges Textil- och Modeföretag. Utbildningsanordnare är Nordiska Textilakademin.


Du måste godkänna