Skip to content

Uttjänta sängkläder får nytt liv

En idé om högkvalitativa trasmattor tillverkade av kasserade sängkläder blev startskottet på Shyness samarbete med Textile & Fashion 2030. Nu är målet att bryta de linjära strukturerna och skapa cirkularitet genom noll spill och noll avfall.

Under 2021 deltog Shyness i Big DO Design Hackathon där deltagarna under sex veckors tid utmanades att ta fram nya idéer och utveckla dessa till färdiga resultat med utgångspunkt från FN:s globala hållbarhetsmål. Målet var att få fram nya produkter och lösningar för en mer hållbar textil- och modebransch. Till sin hjälp hade deltagarna Textilhögskolans verkstäder och den kreativa miljön i DO-tank Center, samt handledare och tekniker från Textilhögskolan och Smart Textiles. Shyness utvecklade under Big DO Design Hackathon en högkvalitativ trasmatta tillverkad av kasserade sängkläder.

Anna Bilén, grundare Shyness Interior AB

Shyness startades 2009 av Anna Bilén. Redan från start fanns en strikt hållbarhetsidé som fundament för företaget. Med krav på att produkten ska vara lika aktuell om tio år som den är idag, användning av material som har en lång livslängd, spårbarhet i värdekedjan, miljömärkningar och tydlig kommunikation till slutkonsumenten kring skötsel av produkterna för att ge dem en så lång livslängd som möjligt.

– Mitt fokus för hållbarhetsarbetet det senaste året har varit att på riktigt och med kunskap göra skillnad och bidra till en sund textilindustri. Genom att bryta de linjära strukturerna och tro på att göra på ett annat sätt än det gängse i branschen, säger Anna Bilén.

– Jag har utvecklat krav på att vi till exempel aldrig tillåter flygfrakt i produktionskedjan, att kampanjer inte ingår som en del i försäljningsmodellen, att vi ska behålla befintliga leverantörer genom att utveckla samarbeten och inte flytta tillverkning. Vi lokaliserar tillverkningen så nära som möjligt. Tid är också en viktig faktor, vi lägger våra inköp i god tid vilket kan ge bättre pris, högre hållbarhet genom att alla led kan jobba planerat och vi hinner säkerställa varifrån material kommer. Allt för att tvingas arbeta hållbart och stabilt och öka kravet på oss själva att vi måste tänka till från början, fortsätter hon.

En stor utmaning enligt Anna Bilén är att ständigt våga förändra, utveckla och göra det på ett ärligt, vänligt och värdigt sätt. Företagsnamnet Shyness, blyg, kommer från en ständig utmaning att våga genomföra och kommunicera idéer.

– Ibland lyckas jag men ofta misslyckas jag också. Att ändå gå vidare och tro på min idé har jag fått fantastiskt stöd för genom Textile & Fashion 2030, säger Anna Bilén.

Genom Textile & Fashion 2030 får Shyness hjälp att utveckla arbetet med trasmattorna och önskan är att skapa cirkularitet genom noll spill och noll avfall. I arbete med mattorna har slutkonsumenter, butiker och hotell erbjudits möjligheten att returnera uttjänta sängkläder. Dessa i kombination med reklamationer har använts som material till mattorna. Sängkläderna har skurits till i skärmaskinen i DO-tank Center och sedan handvävts i Textilhögskolans vävsal.

– Nu är målet att fortsätta samla in uttjänta sängkläder och med en frekvens av några års mellanrum göra samma sak igen. Det ska bli som en typ av ”straff” för mig och företaget att tiden måste avsättas för att skapa nya produkter av spill. I gengäld kommer jag tjäna på att skapa så hållbara artiklar som möjligt med få reklamationer, säger Anna Bilén.

– Av det som ändå är uttjänt och anses som värdelöst ska vi skapa ett värde. Jag räknar med att mattorna har ett mycket högre värde som produkt än de uttjänta sängkläder som de kom från, avslutar Anna.


Du måste godkänna