Skip to content

Textile & Fashion 2030 till Sydafrika för masterclass

Jonas Larsson, universitetslektor vid Textilhögskolan och kunskapsområdesledare för Textile & Fashion 2030. Bilden är tagen i samband med ett tidigare event.

Textile & Fashion 2030 till Sydafrika för masterclass

För tredje året i rad bjöd Svenska Ambassaden i Sydafrika och Svenska Institutet in till ”Future of Fashion Indaba”. Nytt för i år var att Textile & Fashion 2030 var en av huvudtalarna på eventet den 20 november. Tillsammans med det sydafrikanska varumärket Rewoven var Jonas Larsson, universitetslektor på Textilhögskolan och kunskapsområdesledare för Textile & Fashion 2030 inbjuden att tala om ”Teknikens möjlighet för en hållbar textilindustri”.

Evenemanget arrangerades av Svenska Ambassaden i Sydafrika och Svenska Institutet och var en fortsättning på samarbetet som inleddes under International Summit 2021 Big DO Design Hackathon. Då var ambassadör Håkan Juholt var en av huvudtalarna. Tillsammans med Rewoven bjöd de in till ”Future of Fashion Indaba” – en inspirerande dag om textil och hållbarhet i Johanneburg, Sydafrika. Vi passade på att ställa några snabba frågor till Jonas Larsson inför hans masterclass.

Varför håller du en masterclass i Sydafrika?
– Jag har blivit inbjuden av Svenska Ambassaden i Sydafrika och Svenska Institutet för att hålla en masterclass i som handlar om teknikens möjlighet för en hållbar textilindustri tillsammans med Rewoven, ett sydafrikanskt varumärke som arbetar med återvinning.

Vad är det för arrangemang?
– Det är en ”indaba”, alltså en masterclass med syftet att inspirera deltagarna till att göra bättre och klokare val kring design, material och affärsmodeller.

Hur känns det?
– Fantastiskt! Det känns jätteroligt att få möjlighet att åka till Sydafrika och berätta om ämnen som ligger mig varmt om hjärtat. Men det ställer också stora krav på mig som talare, att jag är inspirerande och pedagogisk så att publiken sedan gör kloka val och därmed kompenserar för min flygresa och dess klimatpåverkan.

Varför är det ett viktigt ämne och vad vill du att publiken ska ta med sig?
– Vi måste göra textil- och modeindustrin mer hållbar och minska den stora påverkan som den har på vår miljö. Om publiken bara tar med sig en sak från min masterclass hoppas jag det är ramverket för cirkulär design, som Delegationen för cirkulär ekonomi har tagit fram.

Vad hoppas du att din masterclass ska bidra till?
– Min förhoppning är att det leder till ett fortsatt samarbete mellan Textile & Fashion 2030, Svenska Ambassaden och Svenska Institutet och fortsättning för Big DO Design Hackathon. Det finns ett stort behov av kreativa miljöer likt Big DO.

Vad tar du med dig från ditt besök i Sydafrika?
–Attvi har väldigt olika förutsättningar och utgångspunkter kring hur vi kan arbeta med hållbarhet, men ungefär samma mål. Vi vill alla bidra till att bygga en textil- och modeindustri som är bra för alla inklusive vår planet.

Något annat du vill lyfta fram?
­­­­­
–Stort tack till kollegorna på Science Park Borås, Textilhögskolan och våra samarbetspartners som har gjort det möjligt att skapa projekt som är relevanta och inspirerande för människor världen över.

Text: Nina Raun


Du måste godkänna