Skip to content

Textile & Fashion 2030 ökar stödet till företagen – Peak Innovation är ny partner

Joel Svedlund, Peak Innovation. Infälld porträttbild: Fotograf Johannes Poignant

Textile & Fashion 2030 fortsätter resan med att stötta Sveriges textil- och modeföretag att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Peak Innovation i Östersund är sedan en tid tillbaka en av plattformens partners som ser till att sprida stöd och kunskap till utspridda småföretagare norrut, och till sport- och outdoorbranschen i sin helhet.

–  Det finns ett oerhört starkt nätverk i Borås med omnejd, men vi anmälde vårt intresse att vara en partner för att bidra till att utbudet inom Textile & Fashion 2030 blir distribuerat på bredare front och för attöka tillgängligheten för fler småföretag. I vår region når vi företag som inte är så kända nationellt och som i många fall undviker att ansluta sig till stora nationella initiativ på grund av resor och annat kopplat till tid och resurser. Genom vårt nätverk inom sport- och friluftsbranschen har vi kunnat bidra till att flera företag både i och utanför vår region anslutit till plattformen och det känns väldigt roligt, säger Joel Svedlund.

Joel Svedlund har en bakgrund som produktutvecklare och designer inom friluftsbranschen och driver Peak Innovations arbete inom hållbarhet och innovation. Peak Innovation i Östersund arbetar för att stödja sport- och outdoorbranschen med uppdrag från både företag och organisationer. Det är ett så kallat Vinnväxtinitiativ som efter 10 år med finansiering från Vinnova ombildades vid årsskiftet 2019/2020 till en uppdragsbaserad verksamhet, fortsatt som en del av det regionala utvecklingsbolaget Peak Region AB.

– Vi ser det som en stor styrka för plattformen att finnas på plats i Region Jämtland Härjedalen, en region där det finns många spännande textila företag. Även om många möten går att genomföra digitalt skall man inte underskatta vikten av att finnas på plats för att nå ut. Vi ser det även som en tillgång för plattformen att fånga upp den kompetens som Peak Innovation och deras medarbetare besitter, säger Anett Aldman, projektledare för Textile & Fashion 2030.

Som Vinnväxtinitiativ har Peak Innovation och Smart Textiles, värdorganisation för regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030, levt parallellt under många år. När plattformen etablerades blev Joel Svedlund inbjuden att ingå i kunskapsgruppen Produktdesign, Produktion & Teknik och han ser fördelar med att knyta ännu starkare band till Borås.

 – Dels har vi ett regionalt näringsliv hos oss som skulle må bra av att ha närmare koppling till den svenska noden för textil, som är Borås. Vi ser också att sport- och outdoorindustrin nationellt och internationellt skulle behöva kopplas mer mot Borås och den kompetens och de fantastiska möjligheter som finns där genom bland annat Textilhögskolan, förklarar Joel Svedlund.

Samarbeten med internationella nätverk en viktig pusselbit

Joel Svedlund driver även hållbarhetsnätverket för branschorganisationen Scandinavian Outdoor Group och har därigenom kontakt med ett nätverk på 100 personer som arbetar med hållbarhet i skandinaviska friluftsföretag. Han sitter också med i Sustainability Steering Workgroup i European Outdoor Group där strategiska hållbarhetsfrågor drivs på Europeisk nivå för ett hundratal medlemsföretag i Europa, vilka utgörs av stora och små friluftsinriktade företag.

Ifrån arbetet inom de större internationella nätverken har han inblick i modeller och verktyg som redan används för att utvärdera hållbarhetsarbete, men ser också att det saknas ramverk för hur man kan förenkla för framförallt mindre företag.

– Det gäller att hitta samordning och riktlinjer. För stora företag finns GRI (Global Reporting Initiative) och vid viss omsättning ska du ha hållbarhetsapportering enligt lag. Men för små företag måste vi hitta enklare verktyg, idag finns det inget regelverk för en förenklad rapportering och uppföljning. I det här sammanhanget tycker jag att Framstegsmodellen som plattformen tagit fram är väldigt intressant. Det är en sund metodik och en bra nedbrytning från de stora globala målen till väldigt konkret här och nu för företag i alla storlekar –  och framförallt för små företag.  Det ger en tydlig inblick i behov och kan ge en bra sammanställd bild av var svensk textilbransch är på väg, och det tycker jag är jätteviktigt både för enskilda företaget och för branschen som helhet, förklarar Joel Svedlund.

– För att lyckas att ställa om textil- och modebranschen är det oerhört viktigt att vi samarbetar mellan olika organisationer. Kopplingen till Scandinavian Outdoor Group och European Outdoor Group är en viktig pusselbit i det arbetet, tillägger Anett Aldman.

Joel menar att intresset för hållbar utveckling är stort hos de företag han möter, men tid och resurser är alltid den springande punkten när det kommer till att engagera sig i initiativ. Ofta blir första frågorna –  vad förbinder jag mig till, hur mycket tid tar det och vad kostar det?

– Nu kan vi komma med något som är gratis för företagen, de får fri tillgång till extern expertis som med enkla medel kan genomlysa och ge råd och som dessutom har bakom sig ha ett nätverk som kan bidra med kompetens. Företagen kan också hela tiden ta ställning till vad de vill göra själva. Ur det perspektivet är det en fantastisk möjlighet!

Allt måste ställas om

Joel började arbeta inom friluftsbranschen 1999 och har sett hur hållbarhetsarbetet har utvecklats med tiden. Han menar att det under de senaste 5 åren har det varit en väldigt tydlig trend att företag, även mindre företag, inte bara är beredda att prata utan även att investera i hållbarhet. De ser att det är nödvändigt för sin framtida överlevnad och integrerar det i sin verksamhet.

– Vi närmar oss en tipping point, och med Corona som någon slags avbrott i det normala som satt saker på sin ända börjar alla omvärdera vad man håller på med  – nu måste vi sluta bara prata, nu måste vi göra massor, säger Joel Svedlund.

Det handlar om att ställa om hela företaget och i slutändan affärsmodeller för att komma någonstans. Joel menar att det idag är svårt att vara ett varumärke som inte tar de här frågorna på allvar.

– Om industriell produktion så som  den är idag ska finnas kvar så måste den bli hållbar – alltså måste allt ställas om. Alla innovationer för hållbarhet kommer vara intressanta och nu börjar företag vilja betala för det.  Nu har man gått så långt man kan med att prata om det, nu är det så många som måste agera. Det är spännande! avslutar Joel Svedlund.

Anslut till Textile & Fasion 2030 >>

Läs mer om plattformens Kunskapsgrupper >>

Peak Innovation
Peak Innovation är en del av det regionala utvecklingsbolaget Peak Region AB som består av tre huvudsakliga verksamhetsgrenar där Peak Innovation är en del. Övriga delar är en Inkubator, och en Projektarena/Science Park. Bolaget är nära kopplat till regionen, några kommuner och Mittuniversitetet och med ett delägande från näringslivet – en så kallad trippel helix lösning.

Peak Innovation är ett så kallat Vinnväxtinitiativ som efter 10 år med finansiering från Vinnova ombildades vid årsskiftet 2019/2020 till en uppdragsbaserad verksamhet. Peak Innovation arbetar fortsatt med verksamhetsgrenarna Innovation och Hållbarhet inom sport och outdoor och arbetar på uppdrag från såväl branschorganisationer, så som Scandinavian Outdoor Group och European Outdoor Group, som enskilda företag. Ytterligare en gren inom verksamheten är Marknadskompetens som innefattar stöd för utländska aktörer i sport- och friluftssektorn som vill etablera sig i Sverige.

Joel Svedlund har en bakgrund som produktutvecklare och designer inom friluftsbranschen och driver Peak Innovations arbete inom hållbarhet och innovation. Joel är en av deltagarna i kunskapsgruppen Produktdesign, Produktion & Teknik inom Textile & Fashion 2030. Joel Svedlund driver även hållbarhetsnätverket för Scandinavian Outdoor Group och sitter med i Sustainability Steering Workgroup i European Outdoor Group.

Läs mer om Peak Innovation (extern webbplats)


Du måste godkänna