Skip to content

Möjligheter och utmaningar för nytt producentansvar

Producentansvar - kläder på hög
Foto: Science Park Borås
År 2025 ska alla medlemsländer i EU ha introducerat ett producentansvar. Rent konkret innebär det att producenterna måste ta tillvara på de textilier som sätts på marknaden. I ett projekt som drivs av Textile & Fashion 2030, har den nationella plattformen, tillsammans med flertalet branschorganisationer haft som mål att skapa en samsyn kring de utmaningar som finns för producentansvar i cirkulära flöden inom textil- och modebranschen.  

– Det är viktigt med en enad bransch för att man ska kunna få det att funka, och framförallt utveckla systemet. Vi kanske inte direkt hittar en modell som är optimal för alla, men vi måste tillsammans kunna komma fram till något som alla kan leva med, förklarar Maria Sandow, Näringspolitisk expert vid Svensk Handel och en del av projektgruppen.

Utöver Svensk Handel har representanter från Textile & Fashion 2030, Återvinningsindustrierna, RISE och TEKO deltagit i projektet. Gruppen har tillsammans tittat på olika scenarion och dess möjligheter och konsekvenser. Lena-Marie Jensen, som är en av projektledarna för Textile & Fashion 2030, betonar vikten av att ett producentansvar inte får vara några hinder för utvecklingen av cirkulär ekonomi.

– Det går att se på producentansvar som återvinning kontra återbruk. Ett producentansvar skulle kunna vara att vi ska återvinna kläder, men är det något vi vet om just kläder är det att vi vill förlänga livslängden på dem och få till mer återbruk. Att utveckla ett producentansvar får på något sätt inte förhindra värdeskapandet som exempelvis att textil för fort blir avfall. Textil måste kunna gå in i återbruksflödet, vilket bland annat är något vi tittat på i projektet, förklarar Lena-Marie Jensen.

Nya perspektiv och inspel

I höstas fick Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås, uppdraget från regeringen att utreda ett producentansvar för textil. Till det större utredningsuppdraget kan aktuellt projekt om producentansvar ge nya perspektiv och inspel direkt från branschen.

– Vi som branschorganisation har en mycket spännande roll. Vi i Svensk Handel försöker, tillsammans med de andra organisationerna som representerar producenter, att hjälpa utredningen på alla de sätt vi kan. Det kan handla om att definiera vilka som är producenter till att titta närmare på vad ansvaret ska bestå av, berättar Maria Sandow.

Något som står klart är att arbetet med att utforma ett producentansvar kan vara en mycket komplex process. Maria Sandow trycker på vikten av textil återanvändning.

– Det går inte att jämföra textilier med plast, elektronik eller kartong. Inom textilindustrin har vi den stora delen om återanvändning, och den vill vi inte rasera. Det finns både kommersiella och ideella organisationer som i detta led gör nytta för hållbarheten. Det kanske inte är en del av producentansvaret i sådant, men det är en otroligt viktig del att värna om, fortsätter hon.

Maria Sandow, Näringspolitisk expert Svensk Handel Foto: Svensk Handel

Insamling, sortering, återvinning och finansiering. Utmaningarna är många, men Lena-Marie Jensen ser positivt på framtiden och förbereder redan nu ett underlag för ett större projekt inom området.

– Det finns många olika delar inom textil- och modeindustrin som behöver samverka och ha en samsyn kring ett producentansvar. Vi har lyckats samla ihop ett otroligt kunnigt och seriöst gäng som alla strävar mot samma mål. Nu vill vi få med oss mer aktörer och kommer söka medel för att komma vidare till nästa steg. Vi vill fördjupa oss kring några av de scenarier som projektgruppen tillsammans identifierat och dessa scenarier kommer påverka hela kedjan, inte bara producenter. Vi hoppas fler aktörer vill delta i diskussionerna framledes. Det finns många plagg och textilier i Sverige och är en stor utmaning och omställning, men jag tror vi är en bra lösning på spåret, avslutar Lena-Marie Jensen.

Mer om projektet

Inom Vinnovas utlysning ”Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi etapp 1” beviljades projektet ”Producentansvar i cirkulära flöden inom textil- och modebranschen”. Syftet med projektet är att bidra till att producentansvar harmoniserar med hållbar cirkulär ekonomi och värdeskapande i textila värdekedjor. I detta samverkansprojekt undersöks hur ett producentansvar kan bidra till att förädlingsvärdet bibehålls så länge som möjligt under textila material och produkters livslängd. Detta kan stödja och främja hållbara cirkulära affärsmodeller inom textil- och modeindustrin.

Läs mer

Läs den senaste uppdateringen om regeringsuppdraget ”Ett producentansvar för textil” här (extern länk).


Du måste godkänna