Skip to content

Ta del av mobil Exposé – lätt och flexibelt

Nu lanseras den mobila versionen av Exposé – självförklarande moduler i lättviktsmaterial för flexibla utställningslösningar. Mobil Exposé är en spin-off till det designdrivna utställningskonceptet Exposé inom ramen för plattformen Textile & Fashion 2030.
En uställningsmodul i lättviktmaterial med en iPad som visar information, Textile & Fashion 2030
Mobila Exposén uppställd i Science Park Borås innovationsmiljö Do-tank Center

Syftet med Exposé är att presentera goda exempel inom en cirkulär och hållbar textilsektor med representanter från både näringsliv och forskning där experimentlusta och kunskapsutbyte genomsyrar processen och resultaten. Målet är att öka medvetenheten bland textil- och modeföretag, såväl som konsumenter, kring problem kopplade till textil- och modeindustrin och visa på inspirerande möjligheter för att skapa hållbara produkter och lösningar.

Display för hållbara framsteg

Varje modul visar upp produkter, processer och/eller affärsmodeller som bidrar till vår gemensamma strävan att uppfylla FN:s hållbarhetsmål till år 2030. Modulerna kopplas även till de kunskapsområden som plattformen arbetar med, vilka baseras på stegen i den textila värdekedjan. Den mobila Exposén ska på ett enkelt och flexibelt sätt kunna lånas ut till organisationer och företag för att tillgängliggöra de goda exempel som tagits fram.

– Exposén är till för att inspirera både företag, beslutsfattare och konsumenter till att verka för en framtid med en mer hållbar textil sektor. Vi kan alla bidra till att minska miljöbelastningen kopplat till textila produkter och dessas användning, säger Niina Hernández, projektledare för Exposé.

De goda exemplen är resultaten från interna och externa projekt med hållbarhetsfokus, så som till exempel Big Do, Textile Challenge, F/ACT Movement, Student- och doktorandprojekt. Exempel på utställningsobjekt kommer bland annat från H&M, RISE, Gina Tricot och Craft.
Fler spännande objekt kommer att visas upp inom kort.

Självförklarande konstruktion

De mobila modulera är framtagna i ett viktmässigt lätt reboard-material som är enkelt att packa och transportera på lastpallar. Modulerna är i sig utformade på ett flexibelt sätt, vilket ger varierande möjligheter att hänga eller placera produkter och prototyper för att på så vis kunna presentera utställningsobjekt av olika karaktär och ger stör för både rörligt material och textinformation.

– Den mobila Exposén är ett ramverk för att visa upp goda exempel, innehållet i detta ramverk skall variera och bytas ut vart eftersom vi får in nytt intressant och passande material, säger Niina Hernández, projektledare för Exposé.

Modulernas konstruktion är utformad på så vis att monteringen i sig är självförklarande, detta gör att mottagaren själv kan sätta upp dem enkelt och korrekt.

Läs mer om det designdrivna utställningskonceptet Exposé


Du måste godkänna