Skip to content

Stort engagemang kring cirkulära arbetskläder

cirkulär ekonomicirkulära affärsmodeller

Vid en digital mässa om cirkulära arbetskläder presenterades både pågående forskning och cirkulära affärsidéer för drygt 70 deltagare. Den digitala mässan arrangerades av Cirkulär kommun och Textile & Fashion 2030, som ett led i arbetet att öka medvetenheten och kunskapen kring cirkulära upphandlingar av arbetskläder och kring de cirkulära lösningar som finns på marknaden i dag.

Dagen startade med presentationer av Jonas Larsson, universitetslektor vid Högskolan i Borås, Lina Svensberg, innovations manager på Compare, och Marianna Kambanou, universitetslektor vid Linköpings universitet. De pratade om cirkulära designstrategier, interaktion mellan offentlig verksamhet och mindre företag, samt cirkulära arbetskläder inom byggbranschen. Förutom presentationerna fick ett antal företag chansen att presentera sina cirkulära affärsmodeller och lösningar, vilka genererade många intressanta frågor från deltagarna.

– Vi är väldigt nöjda med eventet. Det är viktigt att vi samlar representanter från offentlig verksamhet och företagen för att tillsammans hitta lösningar som kan ta oss vidare och påskynda utvecklingen av cirkulära upphandlingar. Vi behöver testa nya sätt att upphandla, flera spännande lösningar finns på marknaden i dag men små företag har svårt att ge sig in i offentlig upphandling, säger Josefine Cataldo, projektledare för Cirkulär kommun.

– Det viktigaste vi kan göra är att förlänga livet på plaggen, och flera av företagen som deltog i mässan erbjuder tjänster som kan hjälpa brukarna med just det. Men de stora utmaningarna är hur vi kan påverka brukarna att ändra sitt beteende och vilka incitament som behövs, fortsätter hon.

Viktiga lärdomar från eventet är att alla parter behöver arbeta tillsammans för att nå förändring. Då upphandlare ofta hanterar många områden kan det vara svårt att ha den specialistkompetens som krävs för att ställa relevanta krav. Det är då extra viktigt att göra en behovsanalys och föra dialog med leverantören inför upphandlingen. Hur kan kommunerna se till att verkligen upphandla det som behövs istället för ett brett sortiment? Genom att bjuda in leverantörerna i behovsanalysen kan också kunden få större förståelse för vilket utbud som finns.

– Till våren startar vi upp ett projekt för att få ökad kunskap om användarfasen för avancerade arbetskläder. Kvaliteten och livslängden på många avancerade arbetsplagg är hög i dag, men en fråga vi vill utreda är om den totala livslängden nyttjas fullt ut, säger Anna Lindgren, projektledare för Cirkulär kommun.

– Vi är glada att en student vid Nordiska Textilakademin tillsammans med oss vill undersöka frågan under sin praktik till våren. Det kommer ge oss möjlighet att verkligen gå ner på detaljer, avslutar hon.

Är ni intresserade av att delta i projektet för ökad kunskap om användarfasen för avancerade arbetskläder, kontakta Anna Lindgren – anna.lindgren@hb.se


Du måste godkänna