Skip to content

Nya utbildningar ska möta handelns krav på omställning

Textil- och modebranschen ser positivt på framtiden, med ett påtagligt kompetens- och rekryteringsbehov. Svårigheterna ligger i att hitta rätt kompetens. Det visar en nyligen framtagen branschanalysrapport vars resultat och analyser utgör grunden för de utbildningar som kommer att erbjudas inom projektet Re:skills Textile & Fashion. Projektet, som är finansierat av Europeiska Socialfonden och drivs av Science Park Borås i samverkan med Stiftelsen Proteko, ska erbjuda kompetensutveckling och kompetensväxling för anställda och företag inom textil- och modebranschen som drabbats av effekterna av Covid-19 med varslingar och permitteringar som konsekvens.

– Modehandeln kommer inte att vara sig lik när krisen är över. Hållbarhet, service och digitala lösningar blir centralt för nystarten efter pandemin. Tack vare Re:skills Textile & Fashion kommer de som nu är permitterade att kunna tillföra avgörande kompetens i framtidens modeföretag, säger Maria Sandow på Svensk Handel Stil.

Under flera år har det talats om butiksdöd och citykris, samtidigt som e-handeln ökar. Detta drabbar de anställda inom handeln. Situationen har ytterligare förvärrats till följd av Covid-19 och speciellt med de senaste restriktionerna. Genom Re:skills Textile & Fashion erbjuds en möjlighet till omställning då kompetenskraven för de som arbetar inom modehandeln ökar och nya hållbara affärsmodeller och tjänster behöver utvecklas för att nå FN:s hållbarhetsmål. Det kan vara inom till exempel re-make, reparation av kläder eller rådgivning inom hållbarhet för att hjälpa konsumenten till en mer hållbar modekonsumtion. Kompetensutveckling kommer att vara avgörande för att möta framtidens konsumenter och för att överleva omställningen inom handeln.

Christian Lundell, vd Stiftelsen Proteko

– Stiftelsen Proteko är sedan årtionden en betydande utbildare inom textil. Vi ser fram emot att få vara drivande i arbetet att utveckla viktiga och värdefulla utbildningar för att säkra framtid och svenska jobbtillfällen för många människor, säger Christian Lundell, vd Stiftelsen Proteko.

Re:skills Textile & Fashion är ett viktigt projekt i dessa tider och det känns bra att Science Park Borås tillsammans med Stiftelsen Proteko kan vara med och göra skillnad för de människor i branschen som drabbats av effekterna av Covid-19, säger Anders Stenström, projektledare för Re:skills Textile & Fashion.

Rapport pekar på stort omställningsbehov

Branschanalysrapporten, som tagits fram inom projektet i samarbete med branschorganisationerna Svensk handel och TEKO – Sveriges textil och modeföretag, grundar sig på ett antal analyser gjorda av Trygghetsrådet, TRR, Kairos Future, Svensk Handel, TEKO och Högskolan i Borås. I rapporten sammanställs slutsatserna och spaningarna om framtidens arbetsliv i allmänhet och textil- och modebranschen i synnerhet. Rapporten belyser samhällets höga förändringstakt, men även oförutsedda händelser, såsom Corona-pandemin, som utmanar branschen. Både på samhälls-, företags- och individnivå behövs omställningar för att hantera de utmaningar och ta tillvara på de möjligheter som de nya förutsättningarna medför.


Re:skills Textile & Fashion finansieras av Svenska Europeiska Socialförsäkringsrådet (ESF) genom Europeiska socialfonden. Projektet drivs av Science Park Borås och Högskolan i Borås i samverkan med Stiftelsen Proteko, Svensk handel och TEKO – Sveriges textil och modeföretag. Genom Re:skills Textile & Fashion erbjuds utbildningskurser inom textil där målet är att hjälpa minst 1 000 personer som permitterats eller varslats samt minst 100 företag med omställningen mot en hållbarare handel, produktion och konsumtion.

Läs branschanaylsrapporten i sin helhet här.


Du måste godkänna