Skip to content

Textile & Fashion 2030 väger tungt i IVA-rapport

Behovet av nya textila fibrer tros öka med 150 procent till år 2050. Detta är inte långsiktigt hållbart, då merparten av fibrerna idag utgörs av syntetfibrer från fossil råvara och vattenkrävande bomull. Det visar en ny IVA-rapport som fokuserar på textilsektorns utmaningar – och möjliga vägar framåt.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) publicerar mellan slutet av 2019 och våren 2020 flera långtgående handlingsplaner för ökad resurseffektivitet på fem resurskrävande områden: mobilitet, textil, plast, lokaler och livsmedel. Nu kommer en ny rapport med fokus på hur textilsektorn ska bli mer cirkulär och resurssmart.

Arbetet har skett inom ramen för IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, som syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft för en framtid med begränsade resurser i linje med FNs globala hållbarhetsmål. Projektet har satt upp plattformar för dialog mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi som tar fram förslag på olika områden.

Anett Aldman, projektledare för Textile and Fashion 2030 tillsammans med Cecilia Tall, generaldirektör för TEKO och ordförande i IVA:s textilgrupp

– Rapporten visar på ett behov av samordning av olika initiativ inom branschen och att många företag behöver mer kunskap kring resurseffektiva och cirkulära lösningar, säger Anett Aldman, projektledare för den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier- Textile & Fashion 2030.

– Här ser jag att Textile & Fashion 2030 har en viktig roll att spela, dels genom att främja samverkan och samordning i branschen och dels genom att tillgängliggöra forsknings- och utvecklingsresultat för miljömässigt hållbar utveckling. Lyckas vi med det kan vi stärka företagens arbete för att uppnå cirkulära flöden och en miljömässigt hållbar utveckling, fortsätter hon.

Tidig input gav lyckat resultat

Susanne Nejderås, verksamhetschef för Smart Textiles och plattformsledare för Textile & Fashion 2030, har varit med i arbetet kring rapporten från start.

– Jag blev kontaktad och involverad i IVAs första spetspilot kring ämnet hållbara textila material som startade 2016. Smart Textiles och Textilhögskolan har därmed tidigt visat sig vara viktiga aktörer där vi ingått i den första och den senaste spetspiloten som resulterat i denna rapport, säger Susanne.

Susanne Nejderås, verksamhetschef för Smart Textiles och plattformsledare för Textile & Fashion 2030

– Det har varit ett fantastiskt samarbete med flera olika parter och framgångsfaktorn har varit den öppna dialogen med många kreativa och bra diskussioner. Behovet av en mer resurseffektiv textilindustri och genom vårt deltagande i arbetet, med kompetens och erfarenhet inom området, har i sin tur legat till grund för att vi 2018 fick regeringsuppdraget att etablera Textile & Fashion 2030.

– Regeringsuppdraget möjliggör att vi kan aktivera flera delar i handlingsplanen som är omtalad i rapporten med dess olika aktiviteter. Vi ser fram emot att ta detta arbete vidare, fortsätter hon.

Resurseffektivitet i hela kedjan

Textile & Fashion 2030 kommer att ansvara för ett antal av de handlingsplaner som ska tas fram utifrån rapporten.   

Cecilia Tall är ordförande för projektets Textilgrupp och generalsekreterare för TEKO. Hon menar att textilier behöver bli mer resurseffektiva, från design till produktion, lagerhållning, försäljning, användning och tillbaka till återbruk och återvinning.

Här kan du lyssna på en intervju med Cecilia Tall i Ekonomiekot i Sveriges Radio från den 13 januari 2020:

Läs hela rapporten på iva.se


Du måste godkänna