Skip to content

Mode som globalt system – från trivala beslut till globala processer

Med över 25 års erfarenhet från textil och modebranschen och en doktorsexamen med fokus på mode som ett globalt system är Celinda Palm en källa till stor kunskap kring cirkulärt och hållbart mode. Celinda är också en av medlemmarna i kunskapsgruppen Produktdesign, produktion & teknik inom Textile & Fashion 2030.

En viktig del i uppdraget för Textile & Fashion 2030 är att skapa nya nätverk och förmedla ny kunskap. Grunden till ny kunskap finns i forskning, men vilken forskning sker på området textil och hållbarhet? Vilka är forskarna? Vilka frågor brinner de för? Vilka viktiga projekt är de involverade i?

Genom ett antal artiklar kommer ni att få följa några av forskarna i vårt nätverk. Den här gången har turen kommit till Celinda Palm, forskare vid Stockholm Resilience Center vid Stockholm Universitet.

Celinda Palm
Celinda Palm

Celinda har nyligen förvarat sin doktorsavhandling vid Stockholm Resilience Center vid Stockholm Universitet.

Vad har varit ditt huvudfokus i forskningen kring hållbarhetsarbetet under det senaste året?

— Min forskning fokuserar på mode som globalt system och hur man ska kunna navigera det på ett hållbart sätt. Jag söker förstå ett system som börjar med små triviala beslut om vad vi ska klä på oss och hur det hänger ihop med påverkan på globala biofysiska processer som till exempel klimatförändringar och förlorad biodiversitet. Modesystemet är lokalt och samtidigt globalt: en individs val utspelar sig samtidigt i affärsekosystemet, i samhället i stort och i påverkan på resurssystem och naturliga ekosystem. På samma sätt utspelar sig ”globala” miljöförändringar som lokala effekter, risker och möjligheter, säger Celinda Palm.

Det senaste året har Celinda bland annat arbetat med att studera värdekedjeläckage, det vill säga hur mycket material som försvinner i de olika processerna i den textila värdekedjan. Studier visar att runt hälften av den textila fibern försvinner när kläder återvinns till nya kläder. Celinda har därför studerat hur mycket ökad återvinning av kläder kan minska uttaget av jungfruliga resurser.

”En slutsats är att återvinning på sikt har en betydligt mindre effekt än förväntat. Problemet är framför allt att vi använder för mycket resurser.”

— Återvinning är ett bra verktyg, men om mode ska minska sin globala miljöpåverkan är lösningen på sikt är att sakta ner hela värdekedjan, göra socio-ekonomiska förändringar bortom värdekedjan, och använda de kläder vi har så länge som möjligt, berättar Celinda.

Vad är ditt huvudfokus framåt?

— Jag vill fortsätta forska på hållbart mode och dras mer och mer åt att utforska vad ett hållbart modesystem är. Fokus framåt ligger mer på global jämlikhet och rättvisa för att förstå och utveckla nya sätt att släppa det eurocentriska perspektivet och i stället tänka kring hållbart mode i plural, berättar Celinda.

Vilka framsteg har ni gjort i forskningen kring hållbarhet det senaste året?

— Forskningsmässiga framsteg är att teoretiskt förstå och tydligt formulera ett modesystem, att de social och miljömässiga aspekterna måste förstås tillsammans. Att hållbart mode sakta men säkert börjar få lite momentum och kommer högre upp i folks agendor. Vi får fler och fler förfrågningar om att göra intervjuer och föreläsa vilket ger oss större möjlighet att sprida våra insikter.

Vad är era största utmaningar när det gäller forskning kring hållbarhet?

— Att i en tvärvetenskaplig miljö – till forskare från olika discipliner, företagare och politiker –kommunicera att mode är ett system där politik, teknik och kultur hänger ihop. Sällan förhåller man sig till alla delar av systemet och det eurocentriska perspektivet gör att vad som är hållbart i allt för hög utsträckning bestäms av företrädelsevis människor i det globala norr. Det finns oändligt fler perspektiv och vi kan göra många andra prioriteringar, avslutar hon.


Du måste godkänna