Skip to content

Med Agenda 2030 för ögonen hjälper vi företag att ställa om till cirkulära affärsmodeller.

Circular Hub är en plattform med satsningar inom cirkulära affärsmodeller för mode-, textil- och möbelindustri.

Visionen är att placera Västsverige som en världsledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi för textil, mode, inredning och möbler med särskild vikt på små och medelstora företag.

I Västsverige finns en stor koncentration av företag inom textil, mode, inredning och möbler samt professionell kompetens inom akademi, institut och näringsliv. Många företag står inför ett paradigmskifte, att gå från det linjära till det cirkulära.

Västsverige ligger idag i framkant när det kommer till innovativa, hållbara och cirkulära projekt och processer inom textiler, mode, inredning och möbler. Plattformen vill lyfta projekt och forskningsmiljöer kopplat till cirkulära affärsmodeller och öka kunskapen om cirkulär ekonomi. Därför bygger vi nu upp Circular Hub.


Du måste godkänna