Skip to content

Kunskapsbanken – ny onlinedatabas för utbildning inom hållbar textil

Nu lanseras Kunskapsbanken – en onlinedatabas där en sammanställning över utbildningsmaterial, filmer, kurser, tjänster, stöd och verktyg tillhandahålls inom hållbar textil. Ambitionen är att, tillsammans med användarna, bygga upp Kunskapsbanken till en plats där kunskap, idéutbyte och stöd inom utveckling av hållbar textil samlas och förädlas.

Niina Hernández, projektledare i Textile & Fashion 2030
Foto: Högskolan i Borås

Det är Textile & Fashion 2030 som, med stöd av Naturvårdsverket genom kampanjen #textilsmart, tagit fram Kunskapsbanken som en del i regeringsuppdraget att etablera en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier. Kunskapsbanken vänder sig till företag, konsumenter, pedagoger och studenter.

Redan innan Kunskapsbanken har kurser och material som behandlar ämnet hållbar textil identifierats, men initiativtagarna ansåg att det saknades en omvärldsanalys som tydligt visade var dessa kurser och material kunde återfinnas och vilken målgrupp som avsågs. Man saknade också en analys av vad mer som kan behövas för att ge en bättre helhetsbild av hållbar utveckling inom textil och mode, något Textile & Fashion 2030 och Naturvårdsverket ville ändra på.

– Förhoppningen är att Kunskapsbanken ska vara ett verktyg som underlättar att hitta information om hållbar utveckling inom textil. Inom databasen synliggörs även organisationer som kan supportera företagen i deras strävan mot en hållbarare värdekedja och produkt, säger Niina Hernández som är en av projektledarna i Textile & Fashion 2030.

– Inom Kunskapsbanken är informationen paketerad i olika format så som rapporter, webbsidor, filmer, utbildningar och böcker. De olika posterna riktar sig till olika målgrupper och kunskapsnivåer vilket främjar en bred användning av kunskapstörstande företag, konsumenter, pedagoger och studenter. Med hjälp av olika filtreringsfunktioner kan användaren få fram ett hanterbart antal poster för att börja sin kompetensutveckling eller kunskapsinhämtning, säger Niina Hernández. 

Den ursprungliga kartläggningen, som fokuserade på att hitta utbildningar inom hållbar textil, genomfördes under våren 2020, och databasen har sedan vidareutvecklats och ytterligare objekt har tillkommit.

– Kunskapsbanken kommer aldrig att bli färdig, vi kommer ständigt att lägga in nya poster. Ambitionen är att ge användaren ett brett verktyg som underlättar dess hållbara utveckling inom olika områden och nivåer, fortsätter Niina Hernández.

Daniel Mensch, projektledare på Naturvårdsverket, hoppas att aktörer som är på gång med att ta fram utbildningsmaterial om hållbar textil först tittar igenom Kunskapsbanken och på så vis, i största möjliga mån, undviker att återuppfinna hjulet, för att istället investera i det som saknas.

– Redan nu vid lanseringen finns det en relativ stor mängd material i Kunskapsbanken, och genom att uppmuntra till att fler lämnar tips så kommer det utan tvekan att tillkomma mer värdefullt innehåll, säger Daniel Mensch på Naturvårdsverket.

Har du tips på material inom området hållbar textil – tveka inte att ta kontakt med niina.hernandez@hb.se

Här kan du läsa mer om kampanjen #textilsmart.
#textilsmart ingår i ett treårigt regeringsuppdrag (2018-2020) som Naturvårdsverket har fått i samverkan med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket.


Du måste godkänna