Skip to content

Klimatmöte på Way Out West med fokus på grönt och hållbart mode

Science Park Borås deltog i det första klimatmötet någonsin för den svenska evenemangsbranschen under musikfestivalen Way Out West i Göteborg den 11–12 augusti, arrangerat av organisationen Greentopia.

Mötet samlade ett brett spektrum av arrangörer, forskare, artister och andra berörda för att lyfta frågan om vad musik- och evenemangsindustrin kan göra för att bli mer hållbar och klimatvänlig. Fokus låg på tre huvudteman: mat och dryck, transporter samt textil.

Science Park Borås höll under fredagen ett panelsamtal med rubriken ”Klimatomställningens textil- och modeindustri”. Bland annat medverkade Jonas Larsson, docent vid Textilhögskolan, tillsammans med Celinda Palm, forskare vid Stockholm Resilience Center, för att diskutera modeindustrins klimatutsläpp och möjligheter till omställning.

– Tekniken för att ställa om finns redan, vi måste bara jobba för att få kulturen och politiken att sträva i samma riktning, sa Jonas Larsson på scen.

Finns det möjlighet att ställa om mode- och klädindustrin till ett hållbarare system? Budskapet från panelen var tydligt: ja, men det måste göras tillsammans!

Caroline Düberg Martinsson från Elis och Nina Wolf från Göteborgs Stad berättade om de återvunna arbetskläder som tagits fram till festivalen i samarbete med Science Park Borås och designern Stina Randestad, varpå Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör för Västra Götalandsregionen, fick ge sin syn på hur regionen kan samordna aktörer för en effektivare omställning. En stor del av diskussionen tog fasta på vikten av samarbete mellan det privata och det offentliga.

– Ska vi lyckas ställa om cirkulärt så måste vi börja prata med varandra – det går inte att göra det här på egen hand, sa Nina Wolf och rev ner applåder från publiken.

Se filmen från Klimatmötet!

Slutligen berättade Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Högskolan i Borås, om den konsumtionsrapport Science Park Borås tagit fram i samarbete med Karios Futures, där internationella konsumtionsmönster kartlagts. Panelen modererades av Adrian Zethraeus, projektledare på F/ACT Movement och Science Park Borås.

– Syftet med klimatmötet är att bjuda in till ett större samtal om hur vi kan åstadkomma en samhällsförändring, för att ställa om till ett mer klimatsmart och hållbart system, säger Adrian Zethraeus.

Greentopia är evenemangsnäringens gemensamma satsning på evenemang som motor för hållbar omställning. Klimatmötet på Way Out West var det första steget för att etablera en starkare medvetenhet om hållbarhetsfrågor i evenemangsbranschen, och blev ett välbesökt forum med många idéer att ta vidare in i framtiden.

Science Park Borås kollektion av upcyclade arbetskläder, designade av Stina Randestad, användes på Greentopias områden under festivalen.

Text: Christian Naumanen
Foto: Vasilios Bartziokas


Du måste godkänna