Skip to content

God Jul och Gott Nytt År!

Då kan vi snart blicka tillbaka på ännu ett år. Fördelen med att jobba med projekt som skall rapporteras är att man tvingas till att ta tid till reflektion och summering. En tid som annars ofta prioriteras bort. Men börjar man titta tillbaka på året inser man hur mycket som har hänt och hur mycket som faktiskt har genomförts. Vissa aktiviteter med ett bra resultat och andra som kanske inte riktigt blev som man tänkte, men även den erfarenheten är viktig att ta hand om.

I år har vi inom plattformen genomfört två Textile Challenge-seminarium, det första i maj på temat Återförsäljning och distribution och det andra i oktober på temat Transparens och spårbarhet; där seminariet även efterföljdes av en workshop. Båda tillfällena var lyckade i form av högt deltagarantal och stort engagemang. Det var härligt att faktiskt kunna köra en fysisk workshop kopplat till Textile Challenge igen! Resultatet från workshopen tas med i den omvärldsanalys kring verktyg för Transparens som Joel Svedlund på Peak 63 utför på uppdrag av oss och projektet Circular Movement.

Summerar man antalet deltagare på de åtta genomförda Textile Challenge vi anordnat under de åren Textile & Fashion 2030 funnits så når vi närmare 800 deltagare – och det har under åren varit en stadig ökning vilket är kul. 

Totalt under 2022 har vi arrangerat inte mindre än 25 seminarier eller workshops. Vissa har varit företagsspecifika och en del har varit samarrangemang med andra aktörer, totalt har dessa aktiviteter samlat över 650 deltagare under året. Det visar att det finns ett stort intresse för förändring och ny kunskap vilket gör mig hoppfull för framtiden. 

Sker det då en förändring? Ja, det vill jag nog påstå att det gör. Går det tillräckligt snabbt? Nej, det gör det förmodligen inte. Ska vi ge upp? Absolut inte! Lite välbehövlig vila och återhämtning över julledigheterna, så kör vi igen!

God Jul och gott nytt år!

Önskar Anett Aldman, projektledare Textile & Fashion 2030


Du måste godkänna