Skip to content

Digitala lösningar viktiga i omställning av second hand-marknaden

Ett gemensamt webbvaruhus, AI-lösningar för on demand-plagg och mer effektiv materialåtervinning. Forskningsinstitutet RISE har tagit fram en ny rapport om frivilligorganisationernas roll i second hand-återbruket – som spås bli alltmer digitaliserat.


De svenska frivilligorganisationerna utgör en stor del av second hand-marknaden för textilier idag. De samlar tillsammans in cirka 38 000 ton textilier årligen och är de största återförsäljarna av återbrukade kläder till nya konsumenter i Sverige.

Med ett brinnande behov av omställning till en mer klimatvänlig textilbransch, samt nya lagstiftningar från bland annat EU-håll som kräver ett systemskifte inom textilåtervinning, har forskare på RISE (en av samarbetspartnerna inom Textile & Fashion 2030) tagit fram en rapport om frivilligorganisationernas roll i framtidens second hand-handel.

Emma Enebog, forskare hos RISE, har tagit fram en rapport om second hand-kedjornas möjligheter till digital omställning.

– Det är organisationer som har stor erfarenhet av sociala innovationer, men den digitala mognadsgraden är relativt låg. Insikten blir då att för systemomställningens skull tjänar vi på om de här aktörerna stärker sin digitala förmåga, säger Emma Enebog, forskare och ansvarig för rapporten hos RISE.

Sociala kunskaper – digitala framsteg

Rapporten med rubriken ”PayItForward” tar sin utgångspunkt i en undersökning gjord tillsammans med sex svenska frivilligorganisationer: Myrorna, Björkåfrihet, Stadsmissionen (Stockholm/Göteborg), Erikshjälpen och Röda Korset. Det som först var tänkt som en studie om framtida e-handelslösningar blev snabbt en större fråga om organisationernas roll i samhället, och framför allt som aktörer inom ett nytt system för textilåtervinning.

– För att veta hur man genomföra en digital transformation behöver man först få svar på ett par grundläggande frågor: Vad är vår roll i systemskiftet? Hur ska vi digitaliseras? Vad är viktigast att börja med? säger Emma Enebog.

Studien gav flera intressanta resultat för såväl deltagarna som forskarna.

– Vår spaning är att det framtida cirkulära textilssystemet kommer vara fortsatt hybridbaserat, säger Emma Enebog. Det kommer att färgas av många tekniska och digitaliserade lösningar, samtidigt som det fortsatt finns stort behov av manuellt arbete – att exempelvis bedöma second hand-plagg genom att låta en människa titta på det.

”Alla har någon form av e-handelslösning i dag, men de hade kunnat samla sig för att enklare hitta ut till rätt kunder.”

– Jag uppfattar att det ibland blir ett stort fokus på tekniska innovationer i de här sammanhangen, och det var därför vi landade i att använda begreppet ”hybrid”. De här aktörerna har andra styrkor när det kommer till att organisera människor och göra social skillnad. Då är det väldigt spännande att fundera på vad som händer om man slår ihop båda delarna.

Gemensam e-handel lockar

Några konkreta förslag som lyftes fram i rapporten är bland annat smartare AI-lösningar för on demand-försäljning av plagg och fler reparationsshoppar kopplade till både digitala och fysiska butiker. Den idé som aktörerna främst tog fatt i var möjligheterna att bygga en gemensam e-handelsplattform.

– Alla har någon form av e-handelslösning i dag, men de hade kunnat samla sig för att enklare hitta ut till rätt kunder, säger Emma Enebog.

Hon tror att frivilligorganisationerna kan komma att spela en stor roll i det omställningen till ett cirkulärt textilsystem.

– De här aktörerna belyses inte alltid som centrala in omställningen, men de är stora organisationer som har kunskaper som kan göra stor skillnad. De är också väldigt engagerade i frågan men behöver inkluderas i systemomställningen för att hitta rätt väg fram.

Text: Christian Naumanen


Du måste godkänna